December 3, 2022

Business Project

Verrukkelijk zakenmaniakken

Hoe een marketingstrategie de bedrijfsgroei in het nieuwe boekjaar kan versnellen

Merk bewustzijn

Het implementeren van een effectieve marketingstrategie zal uiteindelijk de bekendheid van uw merk bij de consument vergroten, wat resulteert in een dieper inzicht en begrip van wat uw bedrijf de consument te bieden heeft. Consumenten zijn op zoek naar merken die betekenisvolle waarde bieden en een behoefte of probleem vervullen waarmee ze worden geconfronteerd.

Een succesvolle marketingcampagne die de consument een informatief perspectief biedt, zal de bekendheid van uw merk vergroten en als gevolg daarvan de bedrijfsgroei versnellen. Met een beter begrip van en meer bekendheid met het merk, zijn consumenten meer geneigd om naar uw bedrijf te trekken – omdat ze weten wat u aanbiedt en waarom ze voor uw merk moeten kiezen. Dit alles zal worden weergegeven via de marketingstrategie en de overkoepelende campagneboodschap.

Merkherinnering naar Top-of-Mind Awareness

Het is geen geheim dat blootstelling door een verhoogde frequentie van media-voertuigen zal resulteren in een grotere merkherinnering en dus zal bijdragen aan bedrijfsgroei. Top-of-mind awareness (TOMA) kan worden bereikt door de consument meerdere keren bloot te stellen aan een bepaalde advertentiecampagne, waardoor de overgang van merkherkenning naar merkherinnering en TOMA wordt bereikt.

Het model met drie blootstellingen is een uitstekend startpunt voor het tot stand brengen van merkherinnering met de beoogde markt bij de hand. Het model met drie blootstellingen verwijst naar het idee dat de consument zich bij de eerste blootstelling aan een advertentie afvraagt ​​’wat is het?’. Bij de tweede blootstelling worden ze gevraagd zich af te vragen ‘hoe zit het?’. Ten slotte begrijpen, herkennen en herinneren ze zich de boodschap van de advertentie bij de derde blootstelling.

Bovendien kan de marketingstrategie de merkherinnering verbeteren door associaties en vooruitgang in de richting van TOMA. Merkherinnering en de intentie om van het merk te kopen, zijn een direct gevolg van een effectieve marketingstrategie en helpen de bedrijfsgroei te versnellen dankzij een toename van de omzet en het verzamelen van een bredere consumentenbasis.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Het incorporeren van MVO-initiatieven en overwegingen zijn belangrijke aspecten om in een hedendaagse samenleving rekening mee te houden. Omdat de eisen van consumenten voortdurend veranderen, is er een toenemende vraag naar ethische en maatschappelijk verantwoorde merken en zakelijk gedrag.

Het overwegen van MVO en het opnemen van deze initiatieven in marketingstrategieën voor het nieuwe boekjaar versterkt het merkimago en de positionering van een bedrijf. MVO-initiatieven helpen de consument om uw merkverhaal en de ecologisch en sociaal duurzame praktijken van uw bedrijf te begrijpen. Door MVO-overwegingen in een marketingstrategie op te nemen, ontstaat een gevoel van leiderschap in de branche en wordt de boodschap aan consumenten overgebracht dat er zorg en aandacht is voor het milieu en de mensen om u heen. Vanuit een zakelijk perspectief kan het aantonen van maatschappelijk verantwoord ondernemen aanzienlijk bijdragen aan de groei van uw bedrijf.

Een effectieve implementatie van een marketingstrategie kan er uiteindelijk toe bijdragen dat een bedrijf op meerdere manieren kan groeien. Het creëren en verbeteren van een gevoel van merkbekendheid zal helpen bij het stimuleren van bedrijfsgroei via de geselecteerde marketingstrategie. Het verbeteren van merkherinnering en het demonstreren van initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen zullen ook bijdragen aan het versnellen van de bedrijfsgroei.

Afbeeldingsbron: Shutterstock_2104451903