June 1, 2023

Business Project

Verrukkelijk zakenmaniakken

International Petroleum Corporation maakt resultaten bekend van aanzienlijk bod op emittent

Artikel inhoud

NIET VOOR VERSPREIDING IN OF AAN, OF AAN ENIGE PERSOON DIE GEVESTIGD IS IN OF WOONACHTIG IS IN EEN RECHTSGEBIED WAAR DE UITGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING VAN DIT DOCUMENT WETTELIJK IS VERBODEN. DE VERSPREIDING VAN DIT DOCUMENT KAN IN BEPAALDE JURISDICTIES IN STRIJD ZIJN MET DE WET.

TORONTO, 29 juni 2022 (GLOBE NIEUWSBRIEF) — International Petroleum Corporation (IPC of the Corporation) (TSX, Nasdaq Stockholm: IPCO) is verheugd de resultaten aan te kondigen van haar substantiële bieding op de emittent (het Bod) waaronder het zal aanvaarden voor aankoop voor intrekking van 8.258.064 van zijn gewone aandelen (Aandelen) op een aankoopprijs van CDN$15,50 (gelijk aan ongeveer SEK 122 op de vervaldatum van het Bod) per Aandeel, voor een totale aankoopprijs van ongeveer CDN$128 miljoen (gelijk aan ongeveer SEK 1.007 miljoen en US$100 miljoen op de vervaldatum datum van de aanbieding). Aandelen die onder het Bod zullen worden gekocht, vertegenwoordigen ongeveer 5,5% van de geplaatste en uitstaande Aandelen op 16 mei 2022, de datum waarop het Bod werd ingegaan. Onmiddellijk na voltooiing van het Bod zullen er 142.707.949 Aandelen zijn uitgegeven en uitstaan.

Advertentie 2

Artikel inhoud

Mike Nicholson, IPC’s Chief Executive Officer, merkte op: “We zijn zeer verheugd dat we ons eerste Substantial Issuer Bieding hebben gesloten in overeenstemming met ons kader voor kapitaalallocatie om het rendement voor aandeelhouders aanzienlijk te verhogen in een omgeving met hogere olieprijzen. IPC zal 100 miljoen dollar teruggeven aan de deelnemende aandeelhouders, waarbij onze resterende aandeelhouders zullen profiteren van de intrekking van de teruggekochte aandelen. We zijn nu van plan om door te gaan met het uitkeren van waarde aan onze aandeelhouders door ons Normal Course Issuer Bid, dat in afwachting van de voltooiing van het Bod in de wacht stond, opnieuw te starten.”

Op basis van de definitieve telling door Computershare Investor Services Inc., de Canadese bewaarder voor het Bod, zijn in totaal 8.815.989 Aandelen geldig gedeponeerd bij het Bod en niet ingetrokken, inclusief 100.000 Aandelen die zijn aangemeld via de procedure voor gegarandeerde levering. De betaling van de Aandelen die onder het Bod voor aankoop zijn geaccepteerd, zal plaatsvinden in overeenstemming met de voorwaarden van het Bod en de toepasselijke effectenwetgeving. Aangezien het Bod was overtekend, wordt verwacht dat aandeelhouders die biedingen op een veiling hebben uitgebracht tegen een prijs van CDN $ 15,50 of minder per Aandeel en biedingen op de aankoopprijs, tussen ongeveer 93,7% en 94,7% van hun succesvol aangemelde Aandelen zullen hebben gekocht door IPC. De Canadese bewaarder zal alle andere aangeboden en niet gekochte Aandelen teruggeven.

Advertentie 3

Artikel inhoud

De Corporation verwacht in aanmerking te komen om de aankopen te hervatten onder haar normale bod van de emittent nadat alle voor aankoop aanvaarde Aandelen onder het Bod zijn opgenomen.

Aandeelhouders die direct of indirect Aandelen houden via het Zweedse centrale effectenbewaarsysteem dat wordt beheerd door Euroclear Sweden AB (Euroclear), zullen een bedrag in Zweedse kronen ontvangen dat overeenkomt met de aankoopprijs in Canadese dollars, verminderd met een bedrag wegens Canadese bronbelasting. Het overeenkomstige bedrag in Zweedse kronen voor de aankoopprijs zal worden bepaald door Pareto Securities AB, de Zweedse beheerder van het Bod, op basis van de beschikbare marktkoers op de datum waarop de aankoopprijs wordt omgezet van Canadese dollars naar Zweedse kronen. Het risico van eventuele schommelingen in dergelijke wisselkoersen, inclusief risico’s met betrekking tot de specifieke datum en tijd waarop fondsen worden geconverteerd, wordt uitsluitend gedragen door de aanbiedende aandeelhouders die direct of indirect Aandelen houden via Euroclear.

Advertentie 4

Artikel inhoud

Om aandeelhouders te helpen bij het bepalen van de fiscale gevolgen van het Bod, schat IPC dat voor de doeleinden van de Wet inkomstenbelasting (Canada) een verondersteld dividend van CDN$12,50 per Aandeel zal worden geactiveerd bij de inkoop van elk Aandeel, gebaseerd op het geschatte gestorte kapitaal van CDN$3,00 per Aandeel op de datum waarop de Aandelen zijn gekocht voor intrekking. Voor de toepassing van lid 191, lid 4, van de Wet inkomstenbelasting (Canada), is het “gespecificeerde bedrag” met betrekking tot elk Aandeel CDN $ 15,45. Aandeelhouders dienen hun eigen belastingadviseurs te raadplegen met betrekking tot de gevolgen voor de inkomstenbelasting van de vervreemding van hun Aandelen onder het Bod.

Details van het Bod zijn opgenomen in het formele aankoopbod en de biedingscirculaire van de emittent van 11 mei 2022, zoals gewijzigd door een kennisgeving van wijziging van 8 juni 2022, en de gewijzigde verzendbrief en de gewijzigde kennisgeving van gegarandeerde levering, die zijn ingediend bij de toepasselijke Canadese regelgevende instanties voor effecten en kosteloos beschikbaar gesteld op SEDAR op www.sedar.com en op de website van de Corporation op www.international-petroleum.com.

Advertentie 5

Artikel inhoud

De informatie met betrekking tot het Bod in dit persbericht is uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormt geen aanbod tot aankoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot verkoop van Aandelen.

International Petroleum Corp. (IPC) is een internationaal olie- en gasexploratie- en productiebedrijf met een hoogwaardige portefeuille van activa in Canada, Maleisië en Frankrijk, dat een solide basis vormt voor organische en anorganische groei. IPC is een lid van de Lundin Group of Companies. IPC is opgericht in Canada en de aandelen van IPC zijn genoteerd aan de Toronto Stock Exchange (TSX) en de Nasdaq Stockholm Exchange onder het symbool “IPCO”.

Voor meer informatie, richt u tot:

Rebecca Gordon
VP Corporate Planning en Investor Relations
[email protected]
Tel: +41 22 595 10 50

Of

Robert Eriksson
Media manager
[email protected]
Tel: +46 701 11 26 15

Advertentie 6

Artikel inhoud

Deze informatie is informatie die International Petroleum Corporation openbaar moet maken op grond van de EU-verordening marktmisbruik. De informatie is op 29 juni 2022 om 8.30 uur (Centraal-Europese zomertijd) voor publicatie ingediend via de bovengenoemde contactpersonen.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat verklaringen en informatie die “toekomstgerichte verklaringen” of “toekomstgerichte informatie” vormen (in de zin van de toepasselijke effectenwetgeving). Dergelijke verklaringen en informatie (samen toekomstgerichte verklaringen) hebben betrekking op toekomstige gebeurtenissen. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die worden uitgedrukt of geïmpliceerd door toekomstgerichte verklaringen. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht worden uitdrukkelijk gekwalificeerd door deze waarschuwende verklaring. Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen per de datum van dit persbericht, tenzij anders aangegeven. IPC is niet van plan, en aanvaardt geen enkele verplichting, om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken, behalve zoals vereist door de toepasselijke effectenwetgeving.

Advertentie 7

Artikel inhoud

Alle verklaringen anders dan verklaringen van historische feiten kunnen toekomstgerichte verklaringen zijn. Alle uitspraken die discussies uitdrukken of betrekken met betrekking tot voorspellingen, verwachtingen, overtuigingen, plannen, projecties, voorspellingen, richtlijnen, budgetten, doelstellingen, veronderstellingen of toekomstige gebeurtenissen of prestaties (vaak, maar niet altijd, met behulp van woorden of uitdrukkingen zoals “zoeken” , “anticiperen”, “plannen”, “doorgaan”, “schatten”, “verwachten”, “kunnen”, “zullen”, “projecteren”, “voorspellen”, “voorspellen”, “potentieel”, “targeting”, ” bedoeling”, “zou kunnen”, “zou kunnen”, “zouden”, “geloven”, “begroting” en soortgelijke uitdrukkingen) zijn geen historische feiten en kunnen “toekomstgerichte verklaringen” zijn. Toekomstgerichte verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot: het aantal Aandelen dat is aangemeld via een kennisgeving van gegarandeerde levering; pro-ratio factor met betrekking tot Aandelen die zijn aangemeld voor het Bod; timing voor betaling voor de Aandelen die in het kader van het Bod zijn geaccepteerd voor aankoop en de timing voor hervatting van het normale bod van de emittent van IPC, met inbegrip van de voordelen en waarde voor IPC-aandeelhouders als gevolg daarvan.

Advertentie 8

Artikel inhoud

De toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op bepaalde belangrijke verwachtingen en veronderstellingen gemaakt door IPC, inclusief verwachtingen en veronderstellingen met betrekking tot het aantal Aandelen dat correct is aangemeld en niet correct is ingetrokken vóór het verstrijken van het Bod; en dat Aandelen die via een kennisgeving van gegarandeerde levering worden aangemeld, binnen de voorgeschreven afwikkelingsperiode van twee handelsdagen zullen worden geleverd.

Hoewel IPC van mening is dat de verwachtingen en veronderstellingen waarop dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd redelijk zijn, mag geen overmatig vertrouwen worden gesteld in de toekomstgerichte verklaringen, omdat IPC geen garantie kan geven dat ze correct zullen blijken te zijn. Aangezien toekomstgerichte verklaringen betrekking hebben op toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden, brengen ze door hun aard inherente risico’s en onzekerheden met zich mee. De werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen van de huidige verwachte resultaten vanwege een aantal factoren en risico’s. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot: wijzigingen in of interpretatie van wet- of regelgeving en schommelingen in wisselkoersen. Lezers worden gewaarschuwd dat de voorgaande lijst van factoren niet uitputtend is.

Advertentie 9

Artikel inhoud

Aanvullende informatie over deze en andere factoren die van invloed kunnen zijn op IPC, of ​​haar activiteiten of financiële resultaten, is opgenomen in het jaarlijkse informatieformulier van IPC voor het jaar eindigend op 31 december 2021 onder de titel “Risicofactoren”, in de bespreking en analyse van het management van IPC voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2022 onder de rubriek “Risico en Onzekerheden”, in de bespreking en analyse van het IPC-management voor het jaar eindigend op 31 december 2021 onder de rubriek “Risico en Onzekerheden” en in de andere verslagen in dossier bij de toepasselijke regelgevende instanties voor effecten , inclusief eerdere financiële rapporten, besprekingen en analyses door het management en jaarlijkse informatieformulieren, die toegankelijk zijn via SEDAR op www.sedar.com of de IPC-website op www.internationalpetroleum.com.

Advertentie

Opmerkingen

Postmedia zet zich in voor het onderhouden van een levendig maar beschaafd discussieforum en moedigt alle lezers aan om hun mening over onze artikelen te delen. Het kan tot een uur duren voordat reacties worden gemodereerd voordat ze op de site verschijnen. We vragen u om uw opmerkingen relevant en respectvol te houden. We hebben e-mailmeldingen ingeschakeld – u ontvangt nu een e-mail als u een antwoord op uw opmerking ontvangt, er een update is van een opmerkingenreeks die u volgt of als een gebruiker opmerkingen volgt. Bezoek onze Leidraad voor de community voor meer informatie en details over het aanpassen van uw e-mail instellingen.