May 31, 2023

Business Project

Verrukkelijk zakenmaniakken

Uw bedrijfsdoel is gewijzigd. Is uw strategie bijgehouden?

Na verklaringen van de US Company Roundtable in 2019 en 2021, is het basisdoel van het bedrijf uitgebreid van het maximaliseren van waarde voor aandeelhouders naar het maximaliseren van het voor alle belanghebbenden. De implicaties hiervan zijn dat prestaties nu op veel meer dimensies dan voorheen moeten worden gemeten en dat leiders werknemers moeten helpen bij de overgang naar een stakeholdermentaliteit, de deelname aan strategievorming moeten verbreden en ervoor moeten zorgen dat hun strategieën echt een doel weerspiegelen.

De belangrijkste vraag voor leiders die de bedrijfsstrategie moeten bepalen, is: “Wat is het uiteindelijke doel van dit bedrijf?” Gelukkig is de basisaanpak voor het beantwoorden van die vraag duidelijk verwoord doorway de US Business enterprise Roundtable. In augustus 2019 heeft het de “Verklaring more than het doel van een bedrijf” uitgegeven, ondertekend doorway 181 CEO’s van Apple tot Walmart. Er staat dat een bedrijf bestaat ten behoeve van alle ‘stakeholders’, inclusief ‘klanten, werknemers, leveranciers, gemeenschappen en aandeelhouders’. In 2021 de Ronde Tafel herbevestigde zijn standpunt.

Hoewel het idee om de bestaansreden van een bedrijf aan te pakken al jaren bestaat, omarmd doorway bedrijven zoals: Unilever en Patagonië, was de verklaring van 2019 een kleine revolutie. Het toonde aan dat dit denken nu de mainstream was binnengedrongen.

Het betekende ook een verschuiving in de positie van de Roundtable. Eerder had het gesteld dat het voorzien in de behoeften van aandeelhouders het primaire doel van een bedrijf was. In de nasleep van de wereldwijde financiële crisis van 2007-2008 realiseerde de Roundtable zich dat geen enkele groep de concentration van het bedrijfsdoel kon zijn – bedrijven moeten rekening houden met de behoeften van al hun belanghebbenden.

Mijn zorg is dat veel bedrijven zich niet de volledige implicaties realiseren van het volgen van het stakeholdergerichte doelpad. Het heeft zeker veel positieve effecten, zoals verhoogde trots, medewerkersbetrokkenheid en moreel, zoals een onderzoek van KPMG duidelijk aantoont. Maar het heeft ook belangrijke implicaties voor de manier waarop strategische preparing wordt uitgevoerd en het brengt een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid fulfilled zich mee. Dus hoe werkt dit voor echte bedrijven en wat betekent dit voor u en uw bedrijf?

Een veelvoud aan statistieken

BHP is het grootste bedrijf van Australië qua marktkapitalisatie en wordt bijna 50 procent hoger gewaardeerd dan het op een na meest gewaardeerde bedrijf, de Commonwealth Lender. volgens zijn Jaarverslag 2017, was het doel van BHP alleen gericht op aandeelhouders. Het was gericht op “het creëren van aandeelhouderswaarde op lange termijn doorway de ontdekking, de ontwikkeling en marketing van natuurlijke hulpbronnen.” Put up-2019, zijn doelverklaring, volgens zijn laatste jaarverslagis verbreed: “om mensen en middelen samen te brengen om een ​​betere wereld te bouwen.”

De effects van deze gewijzigde formulering is te zien in de strategische planning van BHP. In haar jaarverslag 2017 lag de nadruk op financiële prestaties en risicobeheersing, in lijn fulfilled de concentration van de aandeelhouders. Het laatste jaarverslag heeft een veel bredere en genuanceerdere zakelijke toon en benadrukt de bijdrage van BHP aan ‘sociale waarde’. Het bedrijf “belicht” zijn prestaties rond resultaten zoals het proportion vrouwen in het personeelsbestand, de uitstoot van broeikasgassen, inheemse mensen in het personeelsbestand en het bedrag dat is geïnvesteerd in milieu- en sociale programma’s. Het is duidelijk dat het bedrijf investeert in en de affect meet op een veel bredere groep belanghebbenden.

De Commonwealth Lender is het op een na grootste bedrijf van Australië qua marktkapitalisatie en de grootste lender van het land. In 2017 had de lender geen bepaald doel helemaal niet. Echter, in zijn Jaarverslag 2017 klanten zijn “de overkoepelende prioriteit van onze strategie.” Zelfs de vermelding van personeel (“mensen”) is in termen van wat ze voor klanten kunnen doen.

De financial institution heeft nu haar positie veranderd en in haar laatste jaarverslag het bedrijf stelt dat het bedrijfsdoel is “het financiële welzijn van onze klanten en gemeenschappen te verbeteren.” Het is een flinke uitbreiding. Het verslag van de voorzitter, dat deel uitmaakt van het jaarverslag, belicht “duurzame resultaten voor alle belanghebbenden” en sluit af satisfied “wij erkennen het belang van het bereiken van de beste balans tussen resultaten voor alle belanghebbenden.” Deze nadruk ontbreekt duidelijk in de gezamenlijke verklaring van de voorzitter en CEO in het jaarverslag 2017.

Woolworths is de grootste supermarktketen van Australië. Volgens sommige berekeningen wordt Woolworths gerangschikt als: Het toonaangevende merk van Australië. In 2017 leek Woolworths niet zeker van zijn bedrijfsdoel en gaf twee verklaringen. Eentje gericht op het leveren van kwaliteit – fulfilled title ‘kwaliteit aan het leven toevoegen’ voor ‘onze klanten’ en ‘onze mensen’. De andere was: “We zijn gericht op het rendement voor aandeelhouders doorway de effectieve inzet van kapitaal en ervoor te zorgen dat we onze Groepsdoelstellingen halen.”

Het bedrijf is nu afgestapt van deze eerdere verklaringen en enige vermelding van aandeelhouders. De laatste verklaring luidt: “om samen betere ervaringen te creëren voor een betere toekomst.” De effects hiervan op de strategische organizing van het bedrijf wordt aangetoond doorway het bredere scala aan statistieken dat het nu biedt aan al zijn stakeholdergroepen, namelijk aandeelhouders, klanten, companions (leveranciers), staff (werknemers) en de gemeenschap.

KPMG is een van de ‘big four’ accountantskantoren in Australië. Hoewel het vóór de verklaring van de Business Roundtable het doelpad bewandelde, is het een treffende illustratie van de effect die dit heeft op de uitvoering van de bedrijfsstrategie. Internet als veel andere bedrijven, waaronder: Cisco, Hasbro, Deloitte en Intrepid GroupKPMG heeft een speciale company rol in de C-suite — Main Purpose Officer. Deze persoon “heeft de taak om het bestuur en het partnerschap uit te dagen in excess of de beslissingen die worden genomen, en ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met ons doel en onze waarden.”

De taken die voor ons liggen

Mijn ervaring met het adviseren van bedrijven gedurende vele jaren is dat medewerkers een gezonde scepsis hebben ten aanzien van ‘managementrages’. U moet zich hiervan bewust zijn in uw strategische bedrijfsplanning. Managers hebben missieverklaringen gegeven. Ze hebben nagedacht in excess of de visie van het bedrijf. Ze hebben de waarden van de organisatie geplaagd. En ze vroegen zich vaak af: met welk outcome? Nu wordt hen gevraagd om het bedrijfsdoel te overwegen.

Hoewel er bewijs is dat bedrijven satisfied een duidelijk doel doen het beter dan bedrijven zonder, dit gaat gepaard achieved veel difficult werken. Hier is een gedeeltelijke lijst van uw toekomstige taken. Ik richt deze niet alleen tot CEO’s en raden van bestuur in bedrijven van elke omvang, maar ook tot senior executives in leidinggevende posities.

  1. Informeer uw personeel above de behoeften van uw belanghebbenden. Dit is inclusief die van de gemeente. Medewerkers die vastzitten in de oude denkwijze rond ‘het maximaliseren van aandeelhouderswaarde’ zullen moeite hebben om de verandering door te voeren, vooral die in financiële functies. Ook hier zijn er gevolgen voor de organisatiecultuur.
  2. Deelname verbreden in het company strategische planningsproces. Zodra u het belang van de belangrijkste belanghebbenden bij het ontwerpen van een strategie inziet, is het volkomen logisch om ervoor te zorgen dat uw strategie zoveel mogelijk in co-creatie satisfied hen wordt gemaakt.
  3. Zorg ervoor dat uw bedrijfsdoel wordt uitgevoerd by means of een gedetailleerde strategie. KPMG, samen achieved vele anderen, erkenden dat het niet uitvoeren van zakelijke doeleinden grote schade zal berokkenen aan een bedrijf. Veel bedrijven zijn komt hier te kort.

Doelgerichte bedrijven maken deel uit van het moderne tijdperk en zijn naar mijn mening een blijvertje. Als gevolg hiervan moesten de methoden voor strategische scheduling van bedrijven veranderen en zullen ze vanaf dit punt verder blijven evolueren.